O nás

Náš ciel sú spokojný zákazníci, riešime veci na ktoré si iný netrúfnu.

Country House

Náš postup

Architectural plans

Posudenie stavebného zámeru

Komplexné posúdenie stavebného zámeru, predloženie variantov riešenia.

Modern Workspace

Hodnotenie stavebných nákladov

Výpočet stavebných nákladov , hodnotenie jednotlivých variantov riešenia

Konzultácie na stavbe

Každe technické riešenie posúdime spoločne so zákazníkom

A constructor, a woman and a man looking at architectural plans

Realizácia stavebného zámeru

Po dôslednej príprave a v stanovenom časovom rámci realizujeme stavebný zámer

Stones with cement

Naša garancia

Náš ciel je spokojný zákazník preto sa vždy snažíme porozumieť potrebám klienta a realizovať ich v zmysle jeho požiadaviek. Naša dohoda stale platí preto žiadne navýšenia alebo účelové dodatky.

Create your dream home.
Tell us about your project today.