Naše služby

Meeting
Contractors
Neighborhood
 • Zastupovanie Investora

 • Príprava výstavby

 • Hodnotenie nehnuteľností

 • Asset management

 • Projektový manažment

 • Návrh technického konceptu

 • Technická dokumentácia

 • Individuálne poradenstvo

 • Stavebné úpravy

 • Sanácia strešných konštrukcií

 • Posúdenie pozemku

 • Individuálne poradenstvo

 • Technická dokumentácia

 • Povolenia k výstavbe

 • Realizácia stavby